Undervisningsprofil

Underviser, koordinator og vejleder på sociologiuddannelsen på bachelor- og kandiatniveau. Undervisningsområder inkluderer bl.a.: grundlæggende og klassisk sociologi, kultur, identitet og hverdagsliv, emotionssociologi, dødens sociologi, kvalitative metoder, samt videnskabsteori og forskningsdesign. Koordinator på 1. semester og medkoordinator på kandidatspecialiseringen Hverdagsliv, Kultur og Følelser

Forskningsprofil

Forskningsområde omhandler kultursociologi, emotionssociologi, dødens sociologi, kritisk sociologi, identitet og hverdagsliv, døds- og omsorgsarbejde, tidskultur og social konstruktion af tid, samt kvalitative metoder og problembaseret læring.

Aktiviteter (17)

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 208155473