Undervisningsprofil

Underviser og vejleder på sociologiuddannelsen på bachelor- og kandiatniveau. Undervisningsområder inkluderer bl.a.: grundlæggende og klassisk sociologi, kultur, identitet og hverdagsliv, emotionssociologi, dødens sociologi, kvalitative metoder, samt videnskabsteori og forskningsdesign.

Forskningsprofil

Forskningsområde omhandler kultursociologi, emotionssociologi, dødens sociologi, kritisk sociologi, identitet og hverdagsliv, døds- og omsorgsarbejde, tidskultur og social konstruktion af tid, samt kvalitative metoder.

Aktiviteter (15)

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 208155473