Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris 2017

Pris: Forsknings- uddannelses og innovationspriser

Beskrivelse

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to juniorforskerpriser, for at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed. Der uddeles to priser, den ene inden for området basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning. Prisen er på 100.000 kr. og overrækkes på Kræftens Bekæmpelses Repræsentantskabsmøde i maj. Prisen skal anvendes til forskningsrelaterede udgifter, som for eksempel rejseomkostninger i forbindelse med konferencer, kurser og møder med samarbejdspartnere samt indkøb af forskningsrelateret computer- og laboratorieudstyr og materialer.
Prismodtageren skal være under 40 år ved indstillingsfristens udløb.
Grad af anerkendelseNational
Tildelende organisationerDanish Cancer Society