Adjunktpædagogikum og heterogenitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet - som er et samarbejde mellem AAU og Ilimatusarfik - ønsker at kortlægge adjunktpæ-dagogikum-kursisternes forudsætninger, deres vilkår og muligheder for at udfolde deres pædagogiske poten-tialer i forskellige didaktiske designs, der tilgodeser væsentlige elementer i Problem Based Learning, herunder studenteraktivitet og interdisciplinaritet. Udfordringen er, at der blandt de studerende er en gennemførselspro-cent på kun omkring 50 på adjunktpædagogikum. Her søger vi et mere nuanceret billede af de vilkår og mulig-heder, der kan facilitere udvikling af en læringskultur, baseret på interdisciplinaritet og heterogenitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201601/12/2017

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.