Center for Industriel Anvendelse af Matematiske Modeller, CIAMM

 • Holm, Hans, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Center for Industriel Anvendelse af Matematiske Modeller, CIAMM, er et forskningsprojekt, hvis formål er at udvikle matematiske, computerbaserede modeller til optimering og styring af fordeling af produktionsressourcer til produktionsopgaver. I projektet samarbejder følgende institutioner og virksomheder: Odense Stålskibsværft A/S; Bang & Olufsen A/S; Aage Østergaard Holding A/S; Teknologisk Institut, Industri, Center for Produktion; Handelshøjskolen i København; DTU, Institut for Produktions- og Virksomhedsledelse samt Institut for Matematisk Modellering; AAU, Institut for Produktion. Projektet gennemføres ved, at der for udvalgte produktionsafsnit hos industrivirksomhederne udvikles matematiske modeller til optimering og styring af fordelingen af ressourcer til opgaver i disse afsnit. Modellerne anvendes til forbedring af driftsopførslen af de udvalgte produktionsafsnit. På grundlag af de erfaringer, der opnås ved udviklingen af modellerne, udarbejdes metoder til konstruktion og implementering af systemer til optimering og styring af produktionsressourcer til produktionsopgaver. Disse metoder er under rapportering. Projektet, der gennemføres som et centerkontraktprojekt, støttes økonomisk af Odense Stålskibsværft A/S, Bang & Olufsen A/S, Aage Østergaard Holding A/S, Erhvervsfremmestyrelsen, Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, Handelshøjskolen i København, DTU, AAU og Teknologisk Institut. Projektet gennemføres i perioden 1. september 1999 til 31. december 2003. (Hans Holm, Institut for Produktion, AAU)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003