Den Innovative Ingeniør

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Innovation regnes i dag blandt en af de vigtigste drivkræfter bag vækst og velstand i den globale såvel som nationale økonomi, og enhver virksomhed er tvunget til at gøre sig overvejelser herom. For at skille sig ud fra mængden er udfordringen at kunne håndtere innovationsprocessen effektivt - at forstå at udnytte evnen til forandring, at skabe nye konkurrencemæssige fordele ved at tilbyde nye og bedre produkter og services, at se muligheder i at anvende nye processer, og at spotte muligheder i nye markeder.

  Men til trods for stor interesse for innovationsprocesser, oplever mange virksomheder stadig problemer med at mestre sådanne processer. Her tager undersøgelsen Den Innovative Ingeniør sit udgangspunkt.

  Undersøgelsen blev oprindeligt til i forbindelse med Ph.D. projektet "Corporate Entrepreneurship:  Towards an Understanding of the Importance of Radical Innovation in Knowledge Intensive Firms", som blev udgivet i 2007. 

  Her blev det fra start vurderet, at der i tillæg til spørgsmålene af interesse for Ph.D.-projektet, yderligere var en række interessante spørgsmål om den danske ingeniørs rolle for virksomheders innovationsevne, som der med fordel også kunne sættes fokus på. Det særlige fokus på ingeniøren er ud fra den overbevisning, at ingeniøren og dennes kompetencer indenfor f.eks. teknologi, produktion og ledelse, i dag spiller en central rolle for udvikling af det danske erhvervsliv, og dermed også for den innovationsevne, der skal sikre fortsat vækst i Danmark.

  Undersøgelsen blevet sendt til 3000 medlemmer af Ingeniør Foreningen i Danmark (IDA). I alt svarede 803 personer, hvilket giver en anselig svarprocent på 26,7 %.

  I Den Innovative Ingeniør formidles resultaterne  af undersøgelsen i sin helhed gennem en samlet analyse.

  Produktet heraf vil være to-delt, så forskellige interessenter kan drage bedst mulig nytte af den viden der skabes:

  1) Erhvervsrettet udgivelse, hvor der fremhæves gode eksempler på praksis fremmende for innovation og konkretiseres problemstillinger, som ingeniører finder hæmmende for deres innovationsevne.

  2) Bog rettet mod den akademiske interesse for at forstå innovationsprocesser i det danske erhvervsliv. Interessentgruppen her vil f.eks. være ingeniører med interesse for den generelle udvikling indenfor innovation, offentlige instanser med interesse for forholdene ifbm. innovation i Danmark, samt undervisere der forsøger at forberede studerende på at arbejde innovativt i erhvervslivet.

  Begge udgivelser om Den Innovative Ingeniør vil blive formidlet i såvel trykt som elektronisk form. Det vurderes ud fra respondentgruppens størrelse, at et trykt oplæg på 800 erhvervsrettede udgivelser og 200 akademisk orienterede bøger er et relevant omfang. Begge udgivelser vil blive gjort offentligt tilgængelige ved download fra hjemmesiden for Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet.  

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/07/200902/08/2010

  Finansiering

  • Forsknings- og Innovatinsstyrelsen: støtte fra Tips-/Lottopuljen

  Emneord

  • Innovation
  • Ingeniørarbejde