Den universelle velfærdsstat i forandring / The changing universal welfare state

 • Jensen, Jan Bendix (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med udgangspunkt i den megen debat om pres mod velfærdsstater, der har ledt mange til at konkludere, at den universelle velfærdsstat må undergå forandring, vil dette projekt analysere nyere ændringer i universelle velfærdsstater i retning af øget "targeting", således at ydelser målrettes mod snævrere grupper og dermed bliver mindre universelle. Gennem en sammenligning af udviklingen i Danmark, Sverige, Norge og England. I 1990'erne vil denne afhandling afdække, om der har fundet targeting sted, og hvad der i givet fald kan forklare denne udvikling: Er det et svar på økonomiske pres, eller er der snarere tale om politiske logikker? På hvilke områder sker disse forandringer og under hvilke betingelser? Ph.d.-projekt (Jan Bendix Jensen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003