Elementmetoden med indbyggede stærke diskontinuiteter / Finite Elements with Embedded Strong Discontinuities

 • Cifuentes, Gustavo Cifuentes (Projektdeltager)
 • Byskov, Esben (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der arbejdes med udvikling af en elementmetode, som kan benyttes til analyse af fiberarmeret beton (FRC). Et specielt element, der beskriver lokaliseret brud som en stærk diskontinuitet med udgangspunkt i skadesmekanik er udviklet til projektet. Analysen tager hensyn til det fald på spændings-tøjningsrelationen, som optræder efter begyndende revnedannelse. En mulig overgang fra "udsmurte" revner til indbyggede skarpe revner vil blive behandlet. Højere ordens kontinuummekaniske teorier kan eventuelt benyttes til at behandle tøjningslokalisering, men denne fremgangsmåde betragtes ikke i detaljeret i projektet. Projektet afsluttes i august 2004. (Gustavo Cifuentes Cifuentes, Esben Byskov, Jes Christoffersen) A finite element implementation applied to fiber reinforced concrete (FRC) will be developed. A finite element is proposed, in which localized fracture will be represented as a strong discontinuity using continuum damage mechanics. The analysis will take care of the softening behavior of the material once cracking occurs. A transition from smeared crack representation to an embedded crack will be considered. Higher order theories of continuum mechanics could be used to treat strain localization but are not treated in any detail in the project. The project will be finalized in August 2004. (Gustavo Cifuentes Cifuentes, Esben Byskov, Jes Christoffersen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato15/08/200415/08/2004