Essay skrivning som middel til klaring af den arkitektoniske løsning under programmeringen

 • Thomsen, Kirsten Bente Dahl (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formål: at udvikle essay skrivningen til et konstruktivt middel til at udtrykke en gruppes visioner for løsningernes tilbud til de fremtidige bruger og bygherre.   Essayet bruges til at konkretiserer gruppens projekt og formidle hvilke kvaliteter løsningen vil tilbyde ?bygherren? og de kommende brugere. Fagets projekter tager udgangs punkt i langtidsholdbare løsninger, derfor skal de tilhørende scenarierne skab et fremtidsbillede af det realiserede projekt i år 2012, hvor produktet (det realiserede projekt ) antages at have været i drift i 6 år. De studerende er blevet opfordret til at eksperimenter med essay skrivning på basis af undervisning i regler for det faglige essay. Eksemplificeret ved det prisbelønnet essay ? ?Videnskaben rundt i 80 dage ? en assayistisk dannelsesrejse? om en dannelsesrejse og med kobling til featurens veksling mellem dialog og faktor beskrivende. Fagets tradition for visualisering af løsninger bindes op på foto-essay genren anbefalinger. De studerendes arbejde vil blive danne grundlag for en undersøgelse af eksterne parters brug af metoden.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2006