Evaluering af Video i ambulancer I

Projektdetaljer

Beskrivelse

Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland.
Præhospitalt Beredskab i Region Nordjylland har i 2011 igangsat et projekt med etablering af videokonferencefaciliteter i 10 ambulancer i Region Nordjylland. Videoudstyret giver mulighed for videokontakt mellem Falck redder, der befinder sig hos patient på skadestedet, og læge, der opholder sig på sygehus eller i akut lægebil. Allerede nu foregår der en telefonisk kontakt fra Falck redder og til en relevant speciallæge på sygehuset. Med udbygning til videobaseret kommunikation kan lægen på sygehuset eller i akut lægebilen få mulighed for at se og evt. tale med patient, når Falck redder er hos patienten på skadestedet, i patientens eget hjem eller under kørslen til sygehus.
Videoudstyret er implementeret i foråret 2014, og evalueringen finder sted umiddelbart efter implementeringen. Formålet med evalueringen er at afdække lægernes og falckreddernes vurdering af anvendeligheden af systemet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/09/201131/08/2014