Future Camp for udnyttelse af eksportpotentialet i Nordjylland

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Forskellige analyser har fastslået, at der i Nordjylland er et væsentlig eksportpotentiale som ikke udnyttes. Formålet med Future Camp-projektet er således at få nye vinkler og en række konkrete ideer til, hvordan det nordjyske eksportpotentiale kan udnyttes. Projektgruppen består af Nordjyllands Amt, Nordjyllands Eksportklub samt Aalborg Universitet. Der foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt nordjyske virksomheder samt arrangeres en Future Camp, hvor 30 indbudte erhvervsledere mm. fra små og mellemstore virksomheder i Nordjylland over to dage (7.-8.03.2003) skal diskutere problemstillingen og fremkomme med konkrete løsningsforslag. Disse behandles efterfølgende i projektgruppen med henblik på iværksætning af tiltag, evt. tiltag som kan indgå i Amtets politikformulering frem til 2010.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/08/200231/12/2003