Geografisk højt opløste beregninger af vindkraftens samfundsøkonomiske omkostninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Energiproduktionen vha. vindkraft og de specifikke omkostninger ved etableringen af vindmøller er bestemt af geografien. Vindens energiindhold er meget afhængig af topografien, landskabets ruhed og lokale lægivere. Vindatlasmetoden er et vigtigt redskab for at kunne bedømme energiproduktionen i forskellige landsdele. Energi- og Miljødata har med Vindressourcekortet etableret et planlægningsredskab, som nu også foreligger i GIS-format. Andre faktorer, såsom afstand til vejnettet, elnettet og jordbundsforhold er afgørende for ca. 20 % af mølleinvesteringer. Derfor er disse medtaget i beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger. Et GIS er blevet bygget op, hvor der for hver celle på 200 x 200 m beregnes ligevægtsproduktionsprisen vha. nyværdiberegning af de forskellige investeringer i typiske vindenergiprojekter. Første resultater viser, at der er stor forskel mellem placeringerne. Resultaterne kunne bruges til at planlægge de udnyttelsen af de resterende arealer til vindmølleudbygning mest effektivt, og til at støtte forslag til en geografisk differentieret betaling for vindmøllestrøm. (Bernd Möller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200101/07/2008