Opbygning af geografiske datagrundlag for landsdækkende energisystemanalyser

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med forskningsprojekterne Lokale energimarkeder og MOSAIK arbejdes der på at opbygge geografisk strukturerede beregningsgrundlag for el- og varmeforbruget, fjernvarmeområder og vindenergipotentialet. Desuden kortlægges transmissionsnettets knudepunkter og de decentrale kraftvarmeværker. Dette sker for at muliggøre en beregning af den timevise balance af elproduktion og -forbrug for de omkring 100 netknudepunkter. Elproduktionen, især fra vindkraften, har en geografisk og tidsmæssig fluktuation, som søges inddraget i systemanalyserne i begge forskningsprojekter, hvis væsentlige del er en beregning af eltransmissionsbehovet mellem landsdelene. Opbygningen af beregningsgrundlaget sker vha. et geografisk informationssystem, hvorfra det videregives som timeserier til beregningsværktøjerne energyPLAN og energyGRID. (Bernd Möller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200128/02/2003