Organisatoriske perspektiver på netværkssamfundets læringsprojekt

 • Bjerre, Jørn (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Organisatorisk læring er en del af udviklingen af en generel diskurs, som gennemsyrer det syn på arbejde, organisation og karriere, som omstillingen til netværkssamfund medfører. Antagelsen er, at det i dag er evnen til at lære som afgør, hvordan individer, organisationer og regioner klarer sig. Denne diskurs kan kaldes læringsprojektet. Nærværende forskningsprojekt vil undersøge læringsprojektets diskurs, bl.a. på grundlag af Forskningsministeriets udgivelser på området, interviews med udvalgte planlæggere samt international litteratur på området. Dernæst vil konkrete organisationer danne udgangspunkt for en undersøgelse af de måder læringsprojektets centrale punkter, læring, kreativitet, forandring, fleksibilitet, tager sig ud i praksis. Disse organisationer vil omfatte high tech miljøer, som har erfaringer med at arbejde entreprenant og kreativt. Derudover vil læringsprojektet blive kontrasteret af en anden type entreprenant praksis, nemlig Odin Teatret. Ph.d.-projekt. (Jørn Bjerre)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …