Professionelle og afdelingsledelse på danske sygehuse.

 • Sognstrup, Hanne (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet sætter fokus på afdelingsledelse på danske sygehuse, med henblik på at belyse og forklare de professionelles indflydelse på afdelingsledelse og stiller følgende spørgsmål: * Hvilke erfaringer har repræsentanterne for de to ledende professioner hhv. de administrerende overlæger og oversygeplejerskerne med de eksisterende fælles afdelingsledelse, og hvordan kan man forkla-re erfaringer og samarbejdsmønstrene ud fra nationale og lokale professionelle ledelsesprojekter? * Hvordan kan variationer i afdelingsledelsen forkla-res ud fra lokale forhold som afdelingens opgaver, personlig kemi, ledelsestraditionerne og den lokale sygehuskontekst? * Hvordan påvirker og påvirkes afdelingsledelserne via det organisatoriske felt? Der vil blive taget ud-gangspunkt i dannelsen og spredningen af konceptet Entydig ledelse. Projektets datagrundlag består overvejende af tre interviewrunder. Den første runde blev gennemført i 1999 omfattende tre sygehusledelser, 17 afdelingsledelser og ni embedsmænd fra sygehusniveauet og det amtslige niveau. I efteråret 2000 blev den anden interviewrunde gennemført, hvor der er gennemført 34 gruppe interviews med i alt ca. 100 respondenter. Respondenterne kommer altovervejende fra lægegruppen, både yngre læger og overlæger, og fra sygeplejerskegruppen, med forskellig anciennitet og erfaring. Sidste dataindsamlingsrunde foregik i foråret 2001, hvor sygehusledelser og afdelingsledelser blev interviewet igen. Den endelige afrapportering vil ske i løbet af sommeren 2002. Professionelle og afdelingsledelse på danske sygehuse er en selvstændig del af forskningsprojektet Sygehusorganisation og ledelse (SYOL). Ph.d.-projekt. (Hanne Sognstup)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003