Udviklingen i og omkring den danske lovgivning for byudvikling, bebyggelse og naturfredning i 7000 år / The History of the Danish Legislation for Townplanning, Building and Nature Preservation

  • Møller, Jørgen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En løbende forskningsaktivitet omkring planlægning og regulering af og i de fysiske strukturer. Det er projektets mål at frembringe en kronologisk og samlet oversigt over udviklingen i og omkring den danske lovgivning for byudvikling, byggeri og naturbeskyttelse fra de første (arkæologiske) spor og indicier på en regulering af byggeriet over middelalderens skrevne retskilder til nutidens kendte lovsystemer. Projektet bygger på litteraturstudier og intentionen er at samle op på den nyeste forskning omkring de bebyggede miljøers strukturer og udvikling fra istiden og frem til i dag, og der forsøges at gøre rede for baggrunden for regelværk og lovgivning op gennem tiden. På baggrund af disse resultater tegner der sig et billede af en ubrudt udviklingslinie på mindst 7000 år, der viser, at der til alle tider og under alle samfundstyper har været reguleret og planlagt. Det kan sandsynliggøres, at der i Danmark har været en eller flere former for regulering og styring af landets ressourceområder allerede før bondestenalderen. Fra jernalderens bosættelser og frem er der sikre spor efter en regulering af selve bebyggelsen, og det fastslås, at fra middelalderen og op til vore dage har der været skrevne retsregler, der har forsøgt at styre udviklingen og miljøforholdene i bred forstand i det bebyggede miljø i både landsbyer og byer/købstæder. Først langt senere dukker tanker om den konkrete udformning af love og regelværk for beskyttelse og benyttelse af naturen op på den danske scene. (Jørgen Møller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199501/07/2008