Description

Det Akademiske Råd ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet har tildelt Martin Mølholm en ph. d-grad ved Institut for Kommunikation på baggrund af hans projekt "Det vi taler om, når vi taler om arbejdet". Projektet undersøger, hvordan arbejdet fylder mere i det senmoderne menneskes liv, og hvilke stærke følelser, der knytter sig til det. På den ene side elsker vi vores arbejde, fordi det giver os mulighed for at udvikle os, men på den anden side kan det være svært at få et hektisk og krævende arbejdsliv til at gå op i en højere enhed med privatlivet. Ifølge projektet er de blandede følelser en del af forklaringen på, hvorfor det er svært at gøre noget ved stress og udbrændthed.
Period19 Feb 2014

Media coverage

3

Media coverage