Organisation profile

Organisation profile

Socialmedicinsk forskningsenhed arbejder med at belyse socialmedicinske problemstillinger indenfor forskellige populationer eksempelvis børn, unge, voksne på arbejdsmarkedet, voksne udenfor arbejdsmarkedet og specifikke medicinske lidelser.

Socialmedicinsk forskningsenhed samarbejder med både lokale enheder (herunder DACS (Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning) og de øvrige kliniske afdelinger på AAUH) samt Aalborg Kommune. Herudover er der samarbejde med faggruppen for Epidemiologi og Folkesundhed på HST og andre fakulteter på AAU samt andre universiteter og nationale enheder (VIVE (Det national forsknings- og analysecenter for Velfærd).  

Forskningsenheden er involveret i og varetager undervisning på medicinstudiet, AAU, Ph.D.-kurser indenfor epidemiologi samt forskningstræningskurser indenfor det samfundsmedicinske speciale.

Socialmedicinsk forskningsenhed beskæftiger sig hovedsageligt med følgende forskningsområder:

-          Sociale faktorers betydning for helbred og funktionsevne
-          Arbejdsmarkedsforskning, herunder sociale konsekvenser af sygdom

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.