CCCTB-beskatning som valgfri fremtidig beskatningsform for transnationale koncerner

  • Werlauff, Erik (Project Participant)
  • Bundgaard, Jakob (Project Participant)
  • Bell, Christer Tønder (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet søger at udforske og om muligt analysere i bogform de initiativer, som EU-Kommissionen i marts/april 2011 har taget med henblik på etablering af en valgfri ny beskatningsform for transnationale europæiske koncerner i form af en Common Consolidated Corporate Tax Base, betegnet CCCTB, som vil muliggøre skatteligning i kun ét land, nemlig hos koncernens europæiske moderselskab, og således at skatteprovenu til øvrige lande, hvor koncernen har aktiviteter, beskattes forholdsmæssigt i disse øvrige lande, og med disses egen nationale skattesats, men således at skattegrundlaget er bindende fastlagt af moderselskabets stats skattemyndigheder.
StatusFinished
Effective start/end date31/05/201131/05/2012