CCCTB-beskatning som valgfri fremtidig beskatningsform for transnationale koncerner

  • Werlauff, Erik (Projektdeltager)
  • Bundgaard, Jakob (Projektdeltager)
  • Bell, Christer Tønder (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet søger at udforske og om muligt analysere i bogform de initiativer, som EU-Kommissionen i marts/april 2011 har taget med henblik på etablering af en valgfri ny beskatningsform for transnationale europæiske koncerner i form af en Common Consolidated Corporate Tax Base, betegnet CCCTB, som vil muliggøre skatteligning i kun ét land, nemlig hos koncernens europæiske moderselskab, og således at skatteprovenu til øvrige lande, hvor koncernen har aktiviteter, beskattes forholdsmæssigt i disse øvrige lande, og med disses egen nationale skattesats, men således at skattegrundlaget er bindende fastlagt af moderselskabets stats skattemyndigheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/05/201131/05/2012

Emneord

  • CCCTB-beskatning
  • Common Consolidated Corporate Tax Base
  • fælles europæisk selskabsbeskatning
  • konsolideret europæisk selskabsskat