Project Details

Description

Almindelige arter af sneglene (13) beskrives og fotograferes. Sneglene beskrives morfologisk på en måde, så de kan genkendes i felten af ikke fagfolk. Desuden beskrives arternes foretrukne habitat, samt mulige spredningsveje for de invasive sneglearter. Desuden status for de invasive arters (Iberisk skovsnegl og plettet voldsnegl) udbredelse i naturområder. Der udarbejdes en samlet identifikationsnøgle for ovenstående listede snegle. Nøglen udformes så den er enkel og kan bruges til artsbestemmelse af arterne af ikke-fagpersoner uden særlige forudsætninger. Nøglen inddrager fotos med sneglenes kendetegn.
Short titleMiljøstyrelsen
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201801/11/2019