Karakterisering af produkter fra enzymatisk omesterifisering af fedtstoffer vha. NIRS / Characterisation of products from enzymatic interesterification of edible fats using NIRS

 • Houmøller, Lars P. (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I fedt- og olieindustrien er der stor interesse for at fremstille produkter med bestemte egenskaber, fx mht. smelteprofil. Dette kan opnås ved enzymatisk omesterifisering af blandinger af fedtstoffer, og til at følge processen udføres en række analyser på processen og produktet. Med henblik på at få hurtigere analyseresultater og evt. styre processen online undersøges muligheden af at erstatte de traditionelle analysemetoder med nærinfrarød spektroskopi (NIRS). Projektet udføres i samarbejde med Novozymes A/S, Bagsværd. (Lars P. Houmøller)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200301/06/2008

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.