MTBE-nedbrydning i grundvand vha. alkan-oxide-rende mikroorganisme/ MTBE degradation in ground water by use of alkane-oxidizing bacteria

  • Henriksen, Kaj (Project Participant)
  • Roslev, Peter (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet skal afklare det teknisk og økonomisk potentiale i at rense MTBE-forurenet grundvand i en bioreaktor indeholdende en berigelseskultur af alkanoxiderende mikroorganismer.Projektet er opdelt i to faser. Første fase omfatter afklaring af metodens tekniske potentiale i forhold til on-site rensning af MTBE-forurenet grundvand. Anden fase omhandler indkøring og drift af en laboratorieskala bioreaktor samt fastlæggelse af optimale driftsbetingelser for denne. På baggrund af resultaterne fra begge faser foretages en samlet vurdering af metodens tekniske og økonomiske potentiale. Projektet støttes af Teknologilogiudviklingsprogrammet for jord og grundvandsforurening, Miljøstyrelsen. (Kaj Henriksen, Per Møldrup; Per Loll, Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013