PBL på kandidatuddannelser med bredt optag af forskellige typer studerende

Description

Traditionelt anses AAUs model for PBL at have en række potentialer for at skabe mønsterbrud, at oparbejde kapacitet i lokalsamfundet og i regionen, samt at udvikle den enkelte studerendes samarbejds- og problemløsningsevne – dvs. generelt at have relevans i samfundet samt arbejdsmarkedsrelevans. Antagelsen i dette projekt er, at de studerende gennem arbejdet med PBL udvikler faglig identitet, selvtillid og selvværd, og at de kan udtrykke sig som fagpersoner i kritisk samklang med faglige traditioner og faglige og tværfaglige fællesskaber, samt specifikke sociale relationer og kontekster. Det er dette udviklingspotentiale, det kan være interessant at undersøge i forbindelse med dette projekt, hvor vi fokuserer på KA-uddannelser med blandet optag. Disse hold kan siges at være tværfaglige i sig selv, hvilket jo traditionelt ses som noget af det, PBL-modellen sigter mod, og som er PBL-modellens kerneomdrejningspunkt. Vi vil derfor undersøge, hvordan underviserne i de forskellige samfundsvidenskabelige miljøer med sammensatte KA-hold udvikler læringsmiljøer og pædagogiske værktøjer ud fra PBL, der kan understøtte fælles faglig identitetsudvikling i et tværfagligt miljø – med andre ord: om og hvordan PBL kan omsætte de studerendes diversitet og mangfoldighed til en fælles faglighed og identitet på holdet – og om dette kan ske på de to år, en KA-uddannelse varer.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201530/06/2016