PBL på kandidatuddannelser med bredt optag af forskellige typer studerende

Project Details

Description

Traditionelt anses AAUs model for PBL at have en række potentialer for at skabe mønsterbrud, at oparbejde kapacitet i lokalsamfundet og i regionen, samt at udvikle den enkelte studerendes samarbejds- og problemløsningsevne – dvs. generelt at have relevans i samfundet samt arbejdsmarkedsrelevans. Antagelsen i dette projekt er, at de studerende gennem arbejdet med PBL udvikler faglig identitet, selvtillid og selvværd, og at de kan udtrykke sig som fagpersoner i kritisk samklang med faglige traditioner og faglige og tværfaglige fællesskaber, samt specifikke sociale relationer og kontekster. Det er dette udviklingspotentiale, det kan være interessant at undersøge i forbindelse med dette projekt, hvor vi fokuserer på KA-uddannelser med blandet optag. Disse hold kan siges at være tværfaglige i sig selv, hvilket jo traditionelt ses som noget af det, PBL-modellen sigter mod, og som er PBL-modellens kerneomdrejningspunkt. Vi vil derfor undersøge, hvordan underviserne i de forskellige samfundsvidenskabelige miljøer med sammensatte KA-hold udvikler læringsmiljøer og pædagogiske værktøjer ud fra PBL, der kan understøtte fælles faglig identitetsudvikling i et tværfagligt miljø – med andre ord: om og hvordan PBL kan omsætte de studerendes diversitet og mangfoldighed til en fælles faglighed og identitet på holdet – og om dette kan ske på de to år, en KA-uddannelse varer.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201530/06/2016