Project Details

Description

Det overordnede mål med forskningsprojektet er at fremme en forskningsagenda om velfærdsteknologisk innovation i sundheds- og plejesektoren ved at belyse spredning, implementering og brug af velfærdsteknologiske løsninger som fx robotter, telemedicin, virtual reality og wearables. Forskningsprojektet adresserer organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger vedrørende velfærdsteknologi, og belyser (a) hvordan visioner for velfærdsteknologi ”oversættes” til praksis i sundheds- og plejesektoren, (b) hvordan pilotforsøg opskaleres til bæredygtige, storskala løsninger og (c) hvordan der skabes værdi (value creation) ud af investeringerne i velfærdsteknologi. Professor (mso) Jeppe Agger Nielsen leder forskningsprojektet. Herudover tilknyttes et Ph.d.-stipendiat og en Adjunkt stilling. Projektet løber fra 2018-2021. Aalborg Kommune indgår som partner i projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201801/08/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.