Danske virksomheders budgetpraksis: Udbredelse og anvendelse

  Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

  Abstract

  Traditionelt er budgettet set som det centrale økonomistyringsredskab, men der har i litteraturen såvel som blandt mange praktikere været kritik både af den nytte man har af budgettet og af de ressourcer, der er forbundet med dets udarbejdelse. Samtidig er mange virksomheder begyndt at bruge nye teknikker; både som supplement til budgettet og for at løse andre økonomistyringsopgaver. Dette notat sammenfatter de deskriptive resultater vedrørende brugen af budgetlægning og andre økonomistyringsteknikker fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført ved årsskiftet 2007/08. Spørgeskemaet er udsendt til en stikprøve på ca. halvdelen af alle danske virksomheder med over 200 medarbejdere og ca. 40 % har besvaret det. Virksomhedernes holdning til budgetter er generelt positiv og kun 6 % angiver, at de har afskaffet det traditionelle årsbudget, mens 11 % overvejer det. Budgettet anvendes bredt til økonomistyringens forskellige opgaver med en svag overvægt på ressourcedisponering og kommunikation af mål. Herudover viser undersøgelsen, at en stor del af virksomhederne er i gang med at justere budgetpraksis og supplere budgettet med andre økonomistyringsværktøjer f.eks. Balanced Scorecard.

  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg Universitet
  PublisherInstitut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
  Number of pages20
  ISBN (Print)9788791646232
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this