Koordinering af teamsamarbejde i opfølgende hjemmebesøg med video: Et eksperiment til innovation af tværsektorielle patientforløb

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Kvalitetsforbedring af sundhedsydelser handler også om organisering, særligt om udfordringerne ved at koordinere patientforløb, når kommunikation og samarbejde skal foregå på tværs af sundhedsorganisationer. Opfølgende hjemmebesøg er en national intervention til forbedring af skrøbelige ældres behandlingsforløb efter endt hospitalsindlæggelse.
Artiklen beskriver implementeringserfaringerne, som en både teoretisk og empirisk case til understøttelse af tværfagligt teamsamarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at adressere behovet for dels metakommunikation, dels ’procedure standarder’ for samarbejdet. Eksperimentet inddrager video som refleksions- og læringsafsæt for at italesætte de centrale fag- og brugergruppers krav og forventninger til et forstærket samarbejde.
De metodiske eksempler fra eksperimentets fem workshops giver indblik i en videndelingsproces mellem de bærende praktikere, samlet i en innovationsgruppe til eksplicitering af a) et fælles formål for deres teamsamarbejde og b) de opgaver, arbejdsdelinger, redskaber, kompetencer og infrastrukturer, der gør tværsektoriel samarbej- de om den ældre patients behandlingsforløb muligt.
Artiklen udleder fire særlige koordineringspunkter, der skal sikre et kontinuerligt og forsvarligt forløb med video.
Original languageDanish
Title of host publicationSammenhænge i sundhedskommunikation
EditorsSøren Frimann, Mariann Sørensen, Helle S Wentzer
Volume2
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
Publication date16 Sep 2015
Pages83-129
Chapter4
ISBN (Print)978-87-7112-320-3
Publication statusPublished - 16 Sep 2015
SeriesSerie om Sundhedskommunikation
Number2

Cite this