Mistrivsel i starten af arbejdslivet

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Communication

Abstract

Igennem en årrække er psykosocial mistrivsel blandt danske unge under uddannelse steget. Men stadig flere danske unge mistrives også, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Erhvervsaktive under 35 år rapporterer det højeste niveau af stress blandt alle erhvervsaktive. Og det ser særligt slemt ud blandt de alleryngste på 18-24 år, hvor der er en stigning i mistrivsel på alt lige fra søvnproblemer til symptomer på depression og angst. I podcastserien ’Når generation præstation kommer på arbejdsmarkedet’ undersøger vi i tre programmer, hvad det er for nogle forhold, der er med til at skabe mistrivsel, når unge starter i deres første job. Ligesom vi kommer med bud på, hvordan vi fremadrettet kan skabe bæredygtige arbejdsliv for unge.
Podcast 2 handler om hvad det betyder det for unges trivsel, når den præstationskultur, som de kender fra deres uddannelse, følger med ind i arbejdslivet. Gør det dem ekstra engagerede i arbejdet, eller bliver de urolige og usikre for, om det de gør, er godt nok? Vi undersøger, hvad det betyder for de unges trivsel, at de ofte har kortvarige og midlertidige ansættelser i starten af arbejdslivet. Er den fleksibilitet og mulighed for at bevæge sig videre lige præcis det, de ønsker, eller gør det dem omvendt usikre og utrygge på deres situation? Og hvad stiller både præstationskulturen og midlertidigheden af krav til, hvordan arbejdspladserne skal håndtere de unge?

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.
Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning. Gæst: Professor Noemi Katznelson. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning

Podcasten er en del af et forskningsprojekt, der er finansieret af Velliv-foreningen og gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet og Arbejdsmedicin i Herning.
Original languageDanish
Publication date1 Sept 2022
Publication statusPublished - 1 Sept 2022

Cite this