Musiklytning og indre billeder: At styrke identites- og selvværdsfølelsen gennem 'musiklytning & indre billeddannelse' for ambulante psykatriske patienter

Inge Nygaard Pedersen, Lars Ole Bonde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

147 Downloads (Pure)

Abstract

3. del af rapport fra projektet "Musiklytning og indre billeder".
Denne artikel er tredje og sidste del af afrapporteringen fra det kliniske pilotprojekt “Musiklytning og indre billeder”, et projekt som blev gennemført i et samarbejde mellem de to forfattere, som begge var musikterapeuter for grupperne i projektet. Første del blev præsenteret af Bonde (2011) i årsskriftet Musikterapi i psykiatrien 6 og omhandlede assessment-delen af projektet. Anden del blev rapporteret af Bonde & Pedersen (2012) i Musikterapi i Psykiatrien Online 7 og omhandlede resultaterne fra pilotprojektet og begrundelse for, at en sådan metode kan reducere ambulante psykiatriske patienters sociale angst, styrke deres identitetsfølelse, og selvværd og deres evne til at opleve ro og fokuseret opmærksomhed. I denne tredje del præsenteres et detaljeret case-studie omhandlende en enkelt af deltagerne, som deltog i to gruppeforløb i forlængelse af hinanden. Der fokuseres på delprocesser undervejs i casen, og der anvendes kliniske og eksistentielle teorier og forståelsesmodeller udviklet på baggrund af teorier om relationel behandling i psykiatrien

( Thorgaard, 2006) og teorier om dimensioner i den menneskelige eksistens (v.Deurzen, 1999).

Forfatterne udvikler på baggrund heraf en klinisk teori vedrørende ”De tre værens- og kommunikationsrum”. Denne anvendes til at identificere udviklingstrin i klientens proces gennem forløbet.
Original languageDanish
JournalMusikterapi i psykiatrien online (MIPO)
Volume8
Issue number1
Pages (from-to)17-41
Number of pages25
ISSN2245-3342
DOIs
Publication statusPublished - 25 Jun 2013

Cite this