Supervision af psykoterapi. Teori og praksis

Claus Haugaard Jacobsen (Editor), Karen Vibeke Mortensen (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Abstract

SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende supervisionens særegne teori og metode. Denne bog søger at bidrage til dette kendskab.

 

Bogens første del handler om centrale begreber og metoder og fremstiller således psykoterapisupervisionens egen teoridannelse. Den behandler emner som supervisionens afgrænsning i forhold til andre professionsområder og supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision.

Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte grupper af klienter: Supervision af dynamisk korttidsterapi, af gruppeanalyse, børneterapi, psykoseterapi, behandling af borderline personlighedsforstyrrelser og ved tværkulturelle problemstillinger. Bogen afsluttes med et kapitel om supervision af supervision.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Volume1
Edition1
Number of pages263
ISBN (Print)9788750038887
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • clinical supervision
  • psychotherapy

Cite this