Rammebevilling: Analysering og publicering af udvilkingspsykologiske resultater, samt faglig opgradering af kvantitative metoder. (43.000 kr.)

Pris: Øvrige priser

Tildelende organisationerForsknings- og Innovationsstyrelsen/Udenrigsministeriet