AAU Regionale UdviklingsPiloter

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  ARUP har som sit formål at skabe erhvervsøkonomisk vækst i det nordjyske ved en solid koordinering og vidensopbygning i samarbejde mellem universitet, kommuner og erhvervsforeninger. En opgave, der varetages af to ”udviklingspiloter”, der er Post.doc. ved AAU, og som understøttes af en forskningsleder og en projektadministrator. ”Udviklingspiloterne” arbejder begge med afsæt i regionens yderområder: Skagen, Thisted og Mariagerfjord kommuner. Tilknytningen til yderområderne er ikke tilfældig, men skal ses i lyset af, at sigtet med ARUP, ligeledes er knyttet til vigende virksomhedsaktiviteter og manglende muligheder for helårsbeskæftigelse. ARUP kommer yderligere til at virke som en styrkelse af de vækstintiativer, der i gang ved AAU. Det sker konkret ved, at ”udviklingspiloterne” på tværs af projekterne, og de virksomheder, som de har været i berøring med kigger på styrker og svagheder. Det sker direkte og ”hands on”, hvor udviklingspiloterne er ude og se på, hvad der var godt, hvad der var mindre godt og i det hele taget spiller tilbage med input således, at der kan ske en optimering. Dette bringer projektet videre til næste niveau, hvor de gjorte erfaringer analyseres, og der i fællesskab med de nævnte initiativer skabes ny viden om, hvordan en endnu bedre tilgang kan skabes. I denne fase vil nye indspil og tanker om tilgange blive bygget til således, at den samlede videnspakke kan løse opgaven med at komme ordentligt ud til SMV’erne i yderområderne. Projektets tredje niveau fokuserer herefter på, via de berørte kommuner og erhvervsorganisation, at få gjort virksomheder omstillingsparate til ny viden, og dermed sikrer, at der ske et økonomisk og erhvervsmæssigt løft ude i yderområderne. Fokus og forankring for projektet er således regional og lokal, men udblikket er både nationalt og internationalt. Talrige regioner og små samfund står over for de samme udfordringer, der gør sig gældende i det nordjyske. ARUP er på den baggrund tænkt som en nøgle, der løser problemerne hvor de er aktuelle, og som kan være med til at fremme vidensamarbejdet i det nordjyske som et forbillede.
  AkronymARUP
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/201101/01/2013

  Samarbejdspartnere

  • Frederikshavn Kommune (Projektpartner)
  • Penge til forskere

   Morten Karnøe Søndergaard

   04/07/2011

   1 element af Mediedækning

   Presse/medie