Behandlerblikket. Om sociale problemers tilblivelse, intervention og forandring i socialt arbejde med familier og børn med udgangspunkt i analyser af behandlingskommunikation på døgninstitutioner for familiebehandling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.afhandlingen er et teoretisk og empirisk bidrag til forståelsen af, hvordan samfundet iagttager og håndterer sociale problemer med særligt fokus på, hvilken betydning socialt arbejdes institutioner har. Afhandlingens analyser baserer sig på et kvalitativt komparativt studie af behandlingskommunikation på to institutioner, der udfører familiebehandling. Behandlerblikket fremanalyseres via tre analyser: en analyse af institutionernes funktionelle selvbeskrivelse, en analyse af institutionernes iagttagelser af familier og børn og endelig en analyse af beslutningsprocesser med særligt fokus på, hvordan institutionerne iagttager forandringsprocesser. I forlængelse af analyserne udvikles og elaboreres begrebet Refleksiv Inklusion, der kan fungere som rammebegreb for refleksivt socialt arbejde. Afhandlingen rummer desuden diskussioner af teoretiske problemstillinger vedr. sociale problemer, socialt arbejdes funktion samt mulighederne for solidaritet. Den behandler også temaer vedr. risikoiagttagelser af familier og børn, anbringelser af børn samt (evidensbaseret)viden om socialt arbejde. Afhandlingens teoretiske inspiration findes i Niklas Luhmanns sociologi og teorien om sociale systemer som autopoietiske selvreferentielle kommunikationssystemer samt senere videreudviklinger heraf.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200130/09/2004