Deltagelse i IEA DHC Annex TS3 - Hybridenerginet – Fjernvarme- og fjernkølingssystemer i en integreret energisystem kontekst

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt omhandler den danske deltagelse i det internationale forskningsprojekt " DHC Annex TS3: District heating and cooling networks in an integrated energy context".

I overgangen til det fremtidige energisystem baseret på 100% vedvarende energikilder har IEA DHC Annex TS3 til formål at fremme nye muligheder for fjernvarme- og fjernkølingssystemer som en strategisk teknologi i implementeringen af hybridenerginettet (HEN). HEN'er repræsenterer en lovende løsning til forbedring af energisystemernes fleksibilitet og sammenkobling, som vil kunne håndtere og afbøde ubalancerne mellem udbud og efterspørgsel, der kan opstå i energisystemer med en høj andel af variable vedvarende energikilder.

Hovedaktiviteterne vil fokusere på at identificere anvendelige HEN teknologier og synergipotentialer, og under hvilke betingelser disse kan anvendes. Resultaterne fra det internationale samarbejde vil blive formidlet i en vejledning og frit tilgængelig.

IEA DHC Annex TS3 ledes af Ralf-Roman Schmidt fra Austrian Institute Of Technology.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201930/06/2022

Samarbejdspartnere

  • PlanEnergi
  • Technical University of Denmark
  • Grundfos DK AS
  • Damgaard Rådgivende Ingeniører

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.