Dynamiske aspekter i binaural teknologi

  • Hoffmann, Pablo F. (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøges betydningen af forskellige dynamiske aspekter relateret til menneskets opfattelse af virtuelle lydomgivelser. Tredimensionel lyd simuleres ved hjælp af binaural teknologi baseret på generiske head-related transfer functions (HRTFer). HRTFerne opdateres som funktion af tiden for at implementere lydkilder, der bevæger sig, og/eller som reaktion på hovedbevægelser. Perceptuelle aspekter relateret til opdateringen undersøges i psykofysiske eksperimenter. Ingeniørmæssige aspekter som for eksempel rumlig opløsning af HRTF'er, teknikker til skift mellem forskellige filtre, og opdateringshastighed i systemet undersøges og relateres til deres perceptuelle effekt. Resultaterne vil give retningslinier for, hvor præcise og ideelle de ingeniørmæssige aspekter skal være for at implementere et perceptuelt adækvat tredimensionelt lydsystem. Undersøgelser om rumlig opløsning af HRTF'er og teknikker til at skifte mellem forskellige filtre er i gang og beskrevet i separate projekter ("Tærskler for hørbarhed af skift mellem HRTFer i binaural syntese" og " Hørbarhed af forskelle mellem nabo-HRTF'er"). Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200831/12/2008