Hørbarhed af forskelle mellem nabo-HRTF'er

  • Hoffmann, Pablo F. (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I syntese af tredimensionel lyd, er en vigtig ting med betydning for den oplevede lydkvalitet er den rumlige opløsning fra HRTF'erne. Hvis den rumlige opløsning er for lav, er forringer lydkvaliteten. Dette problem kan overvindes med en højere rumlig opløsning. På den anden side, så vil en rumlig løsning højere end hørelsens ikke forøge lydkvaliteten, og det vil nemt blive spild af computerkraft. I projektet undersøges, hvor godt mennesker detekterer forskelle mellem HRTF'er, og hvad den mindste retningsforskel er, hvor vi stadig kan detektere en forskel. Diskriminationen af forskelle i de spektrale og temporale egenskaber ved HRTFer undersøges separat. Psykofysiske eksperimenter benyttes til at måle to tærskler defineret som minimum audible spectral difference (MASD) og minimum audible time difference (MATD) af HRTF'er. I et separat projekt undersøges hørbarhed af selve skiftet mellem HRTFer for dynamisk syntese af tredimensionel lyd (Tærskler for hørbarhed af skift mellem HRTFer i binaural syntese). Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200831/12/2008

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.