Hurtig og præcis tærskelmetode for bestemmelse af midlertidige tærskelskift

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Når hørelsen udsættes for en overbelastning vil der ske en midlertidig forskydning af den absolutte høretærskel (temporary threshold shift, TTS). Tids- og frekvens-afhængighed af TTS kan bruges til at vurdere sammenhængene for forskellige parametre for lyd med højt niveau og lydens potentiale for at inducere permanent tærskelskift (høreskade). Når man eksperimentelt skal bestemme TTS, har man brug for en psykometrisk metode, der hurtigt og præcist kan bestemme den øjeblikkelige tærskel, idet tærsklen netop forskydes midlertidigt og over tid vender tilbage til det oprindelige niveau. I nærværende projekt vurderes Békésy-metoden som en egnet metode til bestemmelse af tærskelskift forårsaget af lyd ved høje niveauer. Der er gennemført lytteforsøg med tærskelmetoden med forskellige stimulityper (enkelt præsentationer og vedvarende stimuli, rene toner, smalle frekvensbånd og modulerede toner). Resultaterne viser, at et smalbåndet støjsignal som en enkelt præsentation gav den bedste effektivitet for den anvendte tærskelmetode. (STVF rammeprogram. I 2002 med deltagelse af Morten Lydolf)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002