Indopererbar selektiv muskelstimulator / Implantable selective muscle stimulators

Projektdetaljer

Beskrivelse

I et samarbejde mellem firmaet Neurodan A/S og Center for Sanse-Motorisk Interaktion er der udviklet en implanterbar nerve-stimulator, som er blevet afprøvet på tre frivillige forsøgspersoner. Stimulatoren er blevet indopereret i låret på de tre personer, som alle lider af fænomenet dropfod. Dette fænomen er typisk en følge af hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi), men kan også forårsages af sklerose, rygmarvsskader mv., og bevirker, at foden falder ned, når benet løftes fra gulvet. Stimulatoren gør det muligt for brugeren at løfte foden, når benet svinges frem under gang, hvilket letter deres gang væsentligt. I Danmark er der ca. 70.000 apopleksipatienter og ca. 6.000 sklerosepatienter, og det forventes, at en stor del af disse vil kunne få glæde af det udviklede system. Afprøvningerne er forløbet positivt, og alle forsøgspersoner bruger systemet til dagligt derhjemme. Afprøvningerne er et led i et samarbejde mellem forskningsinstitutionen og et firma og har til formål at skabe et kommercielt produkt, således at mange flere patienter i fremtiden vil kunne tilbydes et sådant system. Projektet støttes af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd/Center for Medicoteknik. (Morten Haugland, Thomas Sinkjær; Jens Lübeck Johansen, Neurodan A/S)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2006