Kvantificering af betydningen af antetorsion for belastningen af hofteproteser / Quantification of the significance of antetorsion on the loading of hip prostheses

Projektdetaljer

Beskrivelse

Antetorsion måles som vinkelen mellem nogle karakteristiske kondyler på lårbensknoglen. Ved indsættelse af hofteproteser kan denne vinkel til dels kontrolleres af kirurgen. Undersøgelser har vist, at denne vinkel har indflydelse på den gradvise løsning af hofteledsproteser og dermed på protesens levetid, men årsagen hertil kendes ikke. Derfor arbejdes der på en biomekanisk model, som kan anvendes til at undersøge kræfterne i hofteleddet som funktions af antetorsion. (Mark de Zee, Søren Tørholm Christensen, John Rasmussen; Mark Thompson, Universitetshospitalet i Lund)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …