Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens

Projektdetaljer

Lægmandssprog

I de sidste årtier er der indført en række betingelser for opnåelse af permanent ophold og statsborgerskab. I Danmark er disse integrationskrav – om arbejdsmarkedsdeltagelse, sprogkundskaber, viden om samfundet, og ren straffeattest – de skrappeste i Europa. Bag kravene ligger en politisk antagelse om, at indvandrere skal gøre sig umage for at få lov at blive statsborgere, ja undertiden at høje krav ansporer integration. Vi ved, at en stigende andel af befolkningen er fastboende ikke-statsborgere, og at de derved for eksempel ikke kan stemme ved folketingsvalg. Dog ved vi for lidt om hvordan de integrationskravene påvirker antallet af fastboende ikke-statsborgere eller hvilke grupper, der har vanskeligst ved at klare kravene. Vi ved slet ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres ønske om fuldt medlemskab af samfundet. Motivation spiller nok sammen med de konkrete fordele ved statsborgerskab, men den kan også tænkes negativt påvirket af, at kravene er meget vanskelige eller opleves som uretfærdige. Endelig ved vi ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres integration – på arbejdsmarkedet, politisk eller socialt. Måske får meget vanskelige eller helt umulige krav nogle til at give op? Projektet undersøger disse spørgsmål ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews med fastboende ikke-statsborgere – blandt både velintegrerede indvandrer, der opfylder kravene, og indvandrere for hvilke kravene virker uoverstigelige.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202030/06/2024

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv: kr 6.137.000,00

Fingerprint Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.

  • Priser

    Årets originale idé 2019

    Per Mouritsen (Modtager) & Jensen, Kristian Kriegbaum (Modtager), 2019

    Pris: Forsknings- uddannelses og innovationspriser