Pålidelighedsvurdering af platforme udsat for bølgelast på dæk / Reliability Analysis of Platforms Exposed to Wave Load on Deck

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at etablere en detaljeret forståelse af fysikken omkring bølgelast på dæk ved numeriske simuleringer (VOF metoden) og ved storskalamodelforsøg at implementere resultaterne heraf i en eksisterende hydrodynamisk model til bestemmelse af bølgelast på dæk. Desuden skal opstilles en stokastisk model, der inkluderer statistiske usikkerheder fra storskalaforsøg, for disse ekstreme belastninger med henblik på at vurdere platformes sikkerhed under disse belastninger. Projektet er støttet af Energistyrelsen. (J. Dalsgaard Sørensen; M. Sterndorff, DHI, m.fl.) The objective of the project is to establish a detailed understanding of the physics in wave load on deck by numerical simulations (the VOF method) and to implement by large-scale model tests the results in an existing hydrodynamic model for determination of wave load on deck. In addition, a stochastic model taking account of statistic uncertainties in large-scale tests for these extreme loads will be set up to assess the safety of platforms subjected to these loads. The project is funded by the Danish Energy Authority.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200131/10/2004