Projekt Udvikling af Evalueringsmodeller

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet forløber fra foråret 2001 - foråret 2003, og har en bevilling på 4 mio. Du kan læse mere om projektet på siden: www.evalueringsmodeller.dk. (Hanne Kathrine Krogstrup, AAU; Peter Dahler-Larsen, Syd-dansk Universitet) Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU og institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet er af Socialministeriet rekvireret til gennemførelse af Projekt Udvikling af Evalueringsmodeller. Projektet falder i tre dele: Der er gennemført en surveyundersøgelse med henblik på at afdække evalueringspraksis på det sociale område. Informanter er socialchefer i amter og kommuner. Surveyundersøgelsen er afrapporteret i Evaluering Kortlagt på forlaget Systime. Der gennemføres en teoretisk vurdering af eksisterende evalueringsmodellers muligheder og begrænsninger. Følgende modeltyper inddrages i denne analyse: Effektevaluering, præstationsmålinger, responsive evalueringer, brugerinddragelse i evaluering og empowerment. Del 2 afrapporteres den 15. januar 2003 i en publikation med titlen Evalueringsmodeller - evaluering inden for det sociale felt. I samarbejde med 20 amter og kommuner afprøves evalueringsmodellerne: Virkningsevaluering, BIKVA-modellen og kompetenceudviklingsevaluering. Resultater af dette testarbejde formidles i en håndbog under titlen Nye veje i evaluering medio 2003.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200101/06/2003