Refolding of membrane proteins with chaperone “kits”

  • Reinau, Marika Ejby (Projektdeltager)
  • Otzen, Daniel (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet omfatter en undersøgelse af de biologiske komponenter (primært proteiner) der overfører membranproteiner til cellemembranen når de produceres i bakterien . Ved at oprense de enkelte proteiner og andre faktorer der vides at deltage i membranprotein-transporten i bakteriecellen og analysere deres vekselvirkning med udvalgte membranproteiner, vil vi forsøge at identificere det minimale antal komponenter der kræves for at danne aktive membranproteiner i reagensglasset. Blandt de udvalgte membranproteiner, vil der blive fokuseret særligt på serotonin transportøren og klonede receptorer. Disse farmakologisk vigtige proteiner er p.t. svære at fremstille i tilstrækkeligt store mængder i bakterier da det er vanskelige at få dem udtrykt i aktiv form. Escherichia coli     Vores strategi går ud på at udtrykke de udvalgte proteiner som bundfældede sammenklumpninger (inklusionslegemer), hvilket gør dem lette at oprense i store mængder. Derefter skal de reaktiveres i reagensglasset ved hjælp af transportproteiner. Denne fremgangsmåde kan muligvis bruges til at muliggøre reaktivering af et bredt spektrum af membranproteiner, ikke mindst dem der ikke indføjes spontant i membranen. Det er vores forhåbning at forsøgene kan lede til dannelsen af et immobiliseret "reaktiverings kit". Et sådant "kit" forventes at have stor anvendelighed for membranprotein studier generelt, ikke mindst receptorer, transportører og ion kanaler.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200231/08/2005