Samarbejde mellem socialrådgiveruddannelser i Norden

  • Harder, Margit, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den Nordiska Socialhögskolekomittén har bl.a. til opgave gennem udveksling af erfaringer mellem de nordiske landes socialhøjskoler/socialrådgiveruddannelser på universiteter at fremme uddannelsen i socialt arbejde i Norden. Opgaven varetages på flere måder: fx via nordiske konferencer og andre møder, ved formidling af information, ved repræsentation af uddannelserne i andre nordiske samarbejdsorganer og i International Association of Schools of Social Work og tilknyttede organer. Aktuelt er to artikler under udgivelse. Projektet er fortløbende(Margit Harder; Jan Petersson, Sverige; Ilse Julkunen, Finland; Sigrun Juliusdottir, Island; Hallgerd Conradi, Norge)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199931/12/2003