<strong><em>Experience city- hybride kulturprojekter og performative byrum</em></strong>

  • Marling, Gitte (Projektleder)
  • Kiib, Hans Skaarup (Projektdeltager)
  • Jensen, Ole B. (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

 "EXPERIENCE CITY - hybride kulturprojekter og performative byrum" er et nyt forskningsprojekt ved Institut for arkitektur og design, Aalborg Universitet.

Projektet er tilknyttet Center for strategisk byforskning.

Projektleder er professor, ph.d. Gitte Marling. Øvrige forskere er professor ph.d. Hans Kiib og professor ph.d. Ole B. Jensen.

Tidsramme er 3 år med start den 1. oktober 2007.

Beskrivelse: Experience City - hybride kulturprojekter og performative byrum

Forskningsprojektet "Experience city - hybride kulturprojekter og performative byrum"- undersøger betingelser for og konsekvenser af nye hybride kulturprojekter og performative byrum i danske byer.

Det er tesen,

- at nye typer af kulturprojekter og performative byrum, der bevidst kobler byomdannelse med nye videnscentre, kulturinstitutioner og oplevelsesmiljøer, er en meget væsentlig ny drivkraft i byomdannelsen; 

- at der er tale om et kvalitativt nyt tankesæt for skabelse af en en rig bykultur og et offentligt byliv, der ikke kun henvender sig til de bedrestillede og veluddannede dele af befolkning; men potentielt inkluderer og aktiverer en mangfoldighed af befolkningsgrupper;

- at der er tale om en række arkitektoniske og formgivningsmæssige nyskabelser, der ofte  både trækker på industriarkitekturens skala og som er arkitekonisk nyskabende m.h.t. form og rum og m.h.t. arkitektonisk transparens og typologisk mangfoldighed.

 

I dag findes der imidlertid ingen samlet beskrivelse af de igangværende projekter. Vi ved ikke hvordan disse projekter er udviklet og planlagt, om intentionerne står mål med realiteterne i de færdige projekter, og vi savner analyser om projekternes effekt på byomdannelsen, på bylivet og på det arkitektoniske bidrag til bymiljøet.

 

Over tre faser søger forskningsprojektet at bidrage til belysning af disse problemstillinger.

I første fase kortlægges op til 20 udvalgte danske projekters indhold, opbygning og bymæssige lokalisering. Fasen indeholder en kortfattet beskrivelse af intentionerne bag projekternes tilblivelse, deres rolle i en byomdannelsesstrategi, projekternes bidrag til en ny bykultur og endelig deres arkitektoniske og rumlige gestaltning og udtryk.

I anden fase undersøges tre udvalgte cases. Der arbejdes i denne fase dybere ned i projekternes intentioner, resultater og effekt. Case - analyserne foretages ud fra tre tematiske tilgange:1. byomdannelse og planlægningsstrategi; 2. bykultur og 3. arkitektonisk typologier og rum. I tredje fase arbejdes der med opsamling og udarbejdelse af en række anbefalinger til beslutningstagere i kommuner og i det private.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200701/10/2010

Finansiering

  • <ingen navn>
  • Realdania

Emneord

  • kulturplanlægning, urban design, bykultur, byliv, byrum, performative byrum, kulturprojekter, hybride kulturprojekter, fun, oplevelses økonomi, oplevelsesbyen

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.