Tilfælde af gener fra lavfrekvent støj og infralyd

 • Møller, Henrik (Projektdeltager)
 • Lydolf, Morten (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Traditionelt regnes mennesket for ret ufølsomt over for infralyd (lyd med frekvenser under 20 Hz) og lavfrekvent lyd (lyd med frekvenser i området 20-200 Hz). Alligevel er der jævnligt tilfælde, hvor enkelte personer mener sig generet af infralyd eller lavfrekvent støj, ofte uden at man umiddelbart kan finde støjkilden og ofte på trods af, at lydmålinger viser meget lave niveauer. Information om disse tilfælde er ukoordineret og findes for eksempel i klagesager hos diverse miljømyndigheder og i omtaler af enkelttilfælde i dagspressen. Desuden får Afdeling for Akustik talrige telefoniske og skriftlige forespørgsler om hjælp. Med henblik på at tilvejebringe en mere systematisk viden om disse tilfælde er over nogle år gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af cirka 200 generede personer. Personerne beskriver typisk lyden som dyb og brummende eller rumlende, som om den kom fra en pumpe eller en lastbil i tomgang et stykke borte. Generelt beretter personerne, at de opfatter lyden med ørerne, men mange nævner også, at de har en opfattelse af vibrationer, enten i kroppen eller af ting omkring dem. Lyden forstyrrer og irriterer ved de fleste aktiviteter, og mange betragter dens blotte tilstedeværelse som en pine. Mange af personerne rapporterer om afledte gener såsom søvnløshed, hovedpine og hjertebanken, som de forbinder med lyden, hovedsageligt fordi genen forekommer på samme sted som lyden. Kun en lille del af personerne har fået løst problemerne gennem støjdæmpning af en kendt støjkilde. I de fleste af tilfældene er det kun en enkelt eller nogle få personer, der kan høre lyden, men der er også eksempler på tilfælde, hvor det anføres, at den kan høres af alle. Målinger har typisk vist, at eksisterende grænser (og normale høretærskler) ikke overskrides. Undersøgelsen efterlader følgende centrale spørgsmål: Skyldes generne en reel, fysisk lyd, og hvis det er tilfældet, hvilke frekvenser og niveauer er der så tale om? Med henblik på at besvare disse spørgsmål er iværksat et nyt projekt, hvor et antal tilfælde undersøges grundigt (se projektet "Forklaring af gener fra lavfrekvent støj ved meget lave niveauer"). Spørgeskemaundersøgelsen er initieret af og udført med hjælp fra akustik-netværket AKUNET.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.