Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked (2002)

  • Mølvadgaard, Ove Olesen (Projektdeltager)
  • Lind, Jens (Projektdeltager)
  • Nielsen, Kjeld (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen er udført af projektmedarbejder Ove Mølvadgaard i samarbejde med lektor Jens Lind og lektor Kjeld Nielsen. Temaet for undersøgelsen er, om det er muligt at styrke virksomhedernes sociale ansvar gennem en uddannelse af virksomhedernes tillidsrepræsentanter, så de i højere grad kan optræde som advokater for introduktionen af Det Rummelige Arbejdsmarked (DRAM). Undersøgelsen er en forløbsundersøgelse, der har løbet over årene 2000-02, hvor der er kombineret en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med et kvalitativt casestudie. Datagrundlaget til spørgeskemaundersøgelsen er tre spørgeskemaer. To spørgeskemaer der besvares af tillidsrepræsentanterne som deltagere i et ugekursus. Det første besvares efter endt kursusdeltagelse, og deltagerne besvarer et nyt skema ca. et år efter deres tilbagevenden til arbejdspladsen. Det tredie spørgeskema besvares af den personaleansvarlige leder blandt de virksomheder, der har sendt tillidsrepræsentanter på kursus. Datagrundlaget for casestudierne er et udvalg af virksomheder (15), hvor der gennem interviews med de personaleansvarlige ledere, tillidsrepræsentant(er) og to menige medarbejdere forsøges at danne et billede af de muligheder og barrierer, der eksisterer på deres arbejdsplads for indførelse af DRAM. Undersøgelsens hovedproblemstillinger: At undersøge hvilke barrierer og muligheder de nordjyske virksomheder har for at gøre deres virksomhed mere rummelig gennem DRAM-initiativer? At undersøge hvilke muligheder tillidsrepræsentanterne har for at styrke indsatsen for DRAM på deres arbejdsplads, og om deres kursusdeltagelse har styrket disse muligheder? De centrale begreber i undersøgelsen er, forebyggelse, fastholdelse og integration. Forebyggelse og fastholdelse (den interne dimension i DRAM) har til hensigt at undgå nedslidning, arbejdsskader og udstødning af ansatte i virksomheden. Integration (den eksterne dimension i DRAM) handler om ansættelse af nye medarbejdere, der af en eller anden grund har svært ved at sælge deres arbejdskraft på normale vilkår. Undersøgelsen er afgrænset til offentlige og private virksomheder i Nordjylland og finansieret af Det regionale Arbejdsmarkedsråd og Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/200230/06/2002