Undersøgelse af nordjyske unges brug af ecstasy og andre rusmidler

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt unge på et repræsentativt udsnit af ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Nordjyllands Amt (gymnasier/HF, handelsskoler, handelsgymnasier, tekniske skoler, produktionsskoler mv.). Undersøgelsen omfatter ca. 1500 respondenter. Undersøgelsen omfatter blandt andet oplysninger om: * De unges baggrund, det vil sige køn, alder, uddannelsesretning, bopæl mv. * De unges brug af og omgang med forskellige typer rusmidler. * De unges viden om og erfaring med forskellige typer rusmidler. * De unges holdning til rusmidler. * De unges syn på politik, fremtid mv. Undersøgelsen er finansieret af Nordjyllands Amt, Socialområdet, og er en del amtets udviklingsprojekt om ecstasy og lignende stoffer. Studienævnet for sociologi er ansvarlig for undersøgelsen, der er gennemført af Ole Riis, Ruth Emerek, Lars Skov Henriksen og David May. Dataindsamling og indledende statistiske analyser er foretaget af studerende ved sociologiuddannelses 5. semester i efteråret 2000 under ledelse af de til dette semester tilknyttede undervisere og forskere. Undersøgelsen er afsluttet og afrapporteret i april 2001 i følgende rapport: Ruth Emerek, Lars Skov Henriksen, Ole Riis og David May: De unge og rusmidlerne. Holdninger til og forbrug af rusmidler. En undersøgelse med særligt henblik på ecstasy blandt de 16-19 årige på ungdomsuddannelser i Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt og Sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet, 2001.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/200115/05/2001