Department of Sociology and Social Work

  • Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Denmark

Research Output 1980 2020

Filter
Book
Book

Selvets kultur

Juul, S., 2017, 1 ed. Hans Reitzels Forlag. 220 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Selvets verden: et livsløbs perspektiv

Olsen, J. B., 2000, Århus: Systime Academic.

Research output: Book/ReportBookResearch

Seniorundersøgelse blandt HK, SID og KAD medlemmer i Vendsyssel: med eksempler fra forskning og praksis

Rasmussen, P. H. & Mølvadgaard, O., 2000, Aalborg: Aalborg Universitet. (LEO-serien; No. 26).

Research output: Book/ReportBookResearch

Shared Care : samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus: Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksis

Translated title of the contribution: Shared Care : samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus: Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksisSeemann, J. & Antoft, R., 2002, Handelshøjskolen i København: FLOS. 88 p. (FLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sindslidende i små kommuner

Bømler, T. U., 1995, Aalborg: ALFUFF.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sindslidendes udvikling gennem læring og erindring

Hansen, I. B. & Breumlund, A., 2001, Århus: Klim. 126 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Skæve hverdagsliv

Translated title of the contribution: Skæve hverdagslivBentsen, S., 2002, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 94 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skibet er ladet med minder: Fortællinger om kvindeliv på tværs af grænser

Christensen, A-D. & Norheim, M. B., 18 Nov 2016, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 160 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Skitse til en generaliseret evaluerings- og formidlingsmodel: arbejdspapir fra 15M

Hegland, T. J., 1993, Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Slip omsorgen løs: Om forholdet mellem frivillig besøgstjeneste og hjemmehjælp

Translated title of the contribution: Let the Home Care Free!Nørrung, P. & Ravn, L., 1989, Aalborg: ALFUFF.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social afvigelse

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 15 May 2018, København: Samfundslitteratur. 155 p. (Professionernes begreber).

Research output: Book/ReportBookEducationpeer-review

Social Chapters and the Regulation of the Labour Market

Lind, J., 1997

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociale organisationer i en omstillingstid

Bømler, T. U., 1995, Kbh.: Munksgaard .

Research output: Book/ReportBookCommunication

Sociale organisationer i en omstillingstid: lærebog i organisationsteori til social- og sundhedsuddannelserne. - 2. udgave

Translated title of the contribution: Sociale organisationer i en omstillingstid: lærebog i organisationsteori til social- og sundhedsuddannelserne. - 2. udgaveBømler, T. U., 2003, København: Hans Reitzels Forlag. 242 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociale organisationer i en omstillingstid

Translated title of the contribution: Social Organizations in a Change ProcessBømler, T. U., 1994, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Sociale perspektiver

Translated title of the contribution: Social PerspectivesBech-Jørgensen, B. & Kristiansen, S., 2000, Aalborg: ALFUFF.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social Identitet

Translated title of the contribution: Social IdentityKristiansen, S., Jacobsen, M. H. & Nielsen, D. K., 2006, 200 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Social indsats i lokalområder. Del 1

Translated title of the contribution: Social Work in Local Areas. Part IJensen, O. B., 1990, Aalborg: ALFUFF.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social opdrift - social arv

Ejrnæs, M., Gabrielsen, G. & Nørrung, P., 2005, 2 ed. København: Akademisk Forlag. 289 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social opdrift - social arv

Ejrnæs, M., Gabrielsen, G. & Nørrung, P., 2004, København: Akademisk Forlag. 292 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Socialpolitik: et opgør med myter

Madsen, U. V., 1992, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Socialpolitik og socialt arbejde - i hvilket samfund, på hvilke måder og med hvilken forskning?

Hegland, T. J., 1998

Research output: Book/ReportBookResearch

Socialpsykiatriens kompleksitet

Høgsbro, K., 2004, København: Samfundslitteratur. 272 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Socialpsykiatri mellem system og bruger

Translated title of the contribution: Socialpsychiatry Between Employees and UserKrogstrup, H. K. & Stenbak, E., 1994, Glumsø: Dansk Sygeplejeråd. (Projekt socialpsykiatri; No. 6).

Research output: Book/ReportBookResearch

2 Citations (Scopus)

Social Work Science

Shaw, I. F., Apr 2016, Columbia University Press. 344 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

SociologiNU

Jacobsen, M. H., Antoft, R., Hansen, C. D., Jørgensen, A., Kristiansen, S., Petersen, A., Knudsen, L. B., Jensen, S. Q., Klausen, T. B. & Gregersen, R. V., 2015, Århus: Systime Academic. 210 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Sociologi og modernitet

Translated title of the contribution: Sociology and ModernityJacobsen, B., Rasborg, C., Juul, S. & Laursen, E., 1998, Kbh.: forlaget columbus.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociologiske metoder i praksis

Riis, O., 2004, Sociologisk Laboratorium: Aalborg Universitetsforlag. 178 p. (Sociologisk arbejdspapir; No. 19).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sociologiske visioner: sytten bidrag fra en sociologisk brydningstid

Translated title of the contribution: Sociological Visions: Seventeen contributions from a period of sociological ruptureJacobsen, M. H., 2003, Århus: Systime Academic. 281 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Software og kvalitativ dataanalyse: Introduktion til Nvivo

Kristiansen, S., 2005, København: Hans Reitzels Forlag. 212 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Stemmer fra en bydel: Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst

Christensen, A-D. & Jensen, S. Q., 16 Aug 2012, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 289 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Storbypuljen: arbejdsrapport fra den tværgående evaluering

Bech-Jørgensen, B., Hegland, T. J., Hulgård, L. & Seemann, J., 1997, Aalborg: ALFUFF.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Storbypuljen: nogle organisatoriske overvejelser

Seemann, J., 1996

Research output: Book/ReportBookCommunication

Strukturreformen og personalet i Nordjyllands Amt

Seemann, J. & Jespersen, P. K., 2005, Aalborg: Nordjyllands Amt. 20 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Student Diversity in a Problem-Based Learning Setting

Jensen, J. B., Engen, M., Ravn, O., Arp Fallov, M. & Jensen, R. H. S., 2019, (Accepted/In press) Aalborg Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Støtte & kontakt - vejledning & rådgivning: to sider af samme sag

Tjalve, J., 1999, DHI. (DHI temahæfte).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sundhedspleje: Magt og normalisering i praksis

Pedersen, O., 2015, 1 ed. Frederiksberg: Frydenlund Academic. 320 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Surviving Sexual Abuse

Pringle, K., 1990, 200 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tackling men's Violence in Families: Nordic Issues and Dilemmas

Pringle, K., Eriksson, M., Hester, M. & Keskinen, S., 2005, Policy Press: Policy Press.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tæt på en gruppe: en projektgruppes besvær og succés

Translated title of the contribution: Close to a GroupKeldorff, S. K., 1996, Gistrup: Edupax.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tanker om postindustrialisme

Translated title of the contribution: Reflections on Post IndustrialismBech-Jørgensen, B., 1995, Kbh.: Centre for Social Integration and Differentiation, Copenhagen Business School. (CID Studies; No. 7).

Research output: Book/ReportBookResearch

Tavshedspligt, oplysningspligt, ytringsfrihed: retsregler og etik ved pædagogisk, socialt og sundhedsfagligt arbejde

Translated title of the contribution: Secrecy, Obligation of Information, Freedom of SpechJørgensen, O., 1995, Herning: Systime Academic.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tendenser i evaluering

Dahler-Larsen, P. R. . & Krogstrup, H. K., 2001, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

The Aalborg PBL Model: progress, diversity and challenges

(ed.), K. A., Fink, F. . . & Krogh, L. . ., 2004, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 402 p.

Research output: Book/ReportBookResearch