Barrierer og mulige løsninger med henblik på at øge andelen af kvinder indenfor teknisk-naturvidenskabelig forskning

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/03/201901/05/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.