Project Details

Description

Almenlejeloven har hidtil foreskrevet at udgifterne til varme fordeles efter egnede varmefordelingsmålere, efter bruttoetageareal eller rumfang. Efter en revision i december 2016 er der nu tilføjet mulighed for, at boligministeren kan fastsætte regler om forsøg, hvorefter udlejeren kan fordele udgifterne efter indeklimamålere.

Denne attraktive mulighed for effektiviseringer af driften af almene bebyggelser er baggrund for, at Domea har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til et demonstrationsprojekt med praktisk implementering af såkaldte dynamiske varmeregnskaber i fire afdelinger. Samtidigt har et konsortium bestående af forskere fra DTU og SBi ledet af Exergi – Göran Wilke ApS ansøgt om støtte til et tilknyttet forskningsprojekt.

Landsbyggefonden har lovet ministeriet at sørge for, at der gennemføres en evaluering med henblik på at vurdere, om der skal gås videre med at udbrede indeklimamåling.

På den baggrund har Landsbyggefonden anmodet SBi om at gennemføre en overordnet evaluering og vurdering af, om der skal gås videre med at udbrede indeklimamåling til erstatning for forbrugsbaserede varmeregnskaber. Der skal således søges svar på, om de gennemførte projekter viser at dynamiske varmeregnskaber praktisk, juridisk og administrativt lever op til Boligministeriets forventninger.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2021

Collaborative partners

  • IC-Meter ApS

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.